Σε  αυτή  τη  σελίδα  θα  μπορείτε  να  ανοίγετε  τα  βιβλία  του  σχολείου   και  με  τη  βοήθεια  ενός  εργαλείου  θα   ακούτε τη  σελίδα  που  θα  επιλέγετε.
Το  εργαλείο  αυτό  σας  δίνει  τη  δυνατότητα
να  αλλάζετε  τη  μορφή  των  σελίδων  : το  χρώμα   του  φόντου  της σελίδας, το  μέγεθος  και  το  χρώμα  των  γραμμάτων,  
να χρησιμοποιείτε  φίλτρα  ανάγνωσης  ή  χάρακα  που  θα  σας  κάνουν  την ανάγνωση  ευκολότερη.

Πριν  ξεκινήσετε  όμως  πρώτα  να  διαβάσετε  εδώ  τις  οδηγίες  που  σας
δίνει ο  Βίτο   και  θα  σας  βοηθήσουν  να φτιάξετε  τις  ρυθμίσεις  που  σας ταιριάζουν .
Οι  οδηγίες  δίνονται  με  απλό  τρόπο  και  δε  θα  δυσκολευτείτε,  αν  όμως παρ΄  όλα  αυτά  δυσκολευτείτε  ζητείστε  τη  βοήθεια  από  κάποιο  μέλος   της οικογένειας  σας.

Καλή   μελέτη !!!

Πάτα  πάνω  στο  βιβλίο

Πάτα  πάνω  στο  βιβλίο

Πάτα  πάνω  στο  βιβλίο

Πάτα  πάνω  στο  βιβλίο

Πάτα  πάνω  στο  βιβλίο

Πάτα  πάνω  στο  βιβλίο

Πάτα  πάνω  στο  βιβλίο

Πάτα  πάνω  στο  βιβλίο